Uitbreiding tankpark

Uitbreiding tankpark

De Pauwels productievestiging te Herent produceert allerlei sauzen zoals dressings en mayonaises.
De Prohead engineers staan de engineeringsafdeling van Pauwels bij om de verschillende investeringsprojecten tijdig te realiseren. Zij worden ingeschakeld voor de coördinatie van de projecten vanaf haalbaarheidsstudie tot oplevering.

Zo is er een bulkopslag voor mosterd geïnstalleerd die de mosterd rechtstreeks automatisch aanvoert naar de aanmaaktanks in de productie. Het was een huzarenstukje om de 7 m hoge tank binnenin het gebouw te krijgen.

Wat was de rol van de Prohead engineers in de realisatie van deze projecten?

In de haalbaarheidsfase worden eerst de noden in kaart gebracht van de gebruiker alsook de vereisten van milieu, wetgeving,…. Vervolgens wordt de conceptengineering uitgevoerd wat dan resulteert in een investeringsaanvraag.

Indien het project goedgekeurd wordt, start de fase detailengineering en de procurement van machines, installaties. Hiervoor worden specificaties opgesteld, aannemers gewikt en gewogen en contracten onderhandeld.

In constructiefase ligt de focus op coördinatie van de aannemers en kwaliteitsbewaking van het uitgevoerde werk.

Tot slot is er de indienststellingsfase gekenmerkt door testen, trainingen, opleveringen.

Voor al deze fases kan de Prohead engineer beschikken over professionele tools zoals procedures en templates.

Uitbreiding tankpark Uitbreiding tankpark Uitbreiding tankpark