• Caneco software

    Caneco software

    • 06 september 2020

    Prohead beschikt sinds kort over Caneco software voor de uitvoering van kabelberekeningen. Tijdens conformiteitsstudies van elektrische installaties stelden we immers vast dat de kabelberekeningen in het verleden niet waren uitgevoerd. Door deze berekeningen nu zelf uit te voeren, kan er sneller een controle worden uitgevoerd en een oplossing gerealiseerd te worden.
    Meer weten waarom kabelberekeningen dienen uitgevoerd te worden?