• Machinerichtlijn wordt machineverordening

  Machinerichtlijn wordt machineverordening

  • 10 april 2021

  De machinerichtlijn is 26 jaar oud maar nog steeds een krachtig instrument die de tand des tijds heeft doorstaan. Om echter aan te nieuwste technologieën te voldoen en een aantal onduidelijkheden weg te werken, werkt de Europese commissie aan een update. Voor de zomer is een conceptversie te verwachten.

  Verordening
  Waar een richtlijn door de lidstaten naar zijn doel moet omgezet worden in nationale wetgeving is dit bij een verordening niet het geval. Een verordening is onmiddellijk van kracht. Op deze manier wordt er vermeden dat er toch nog interpretaties mogelijk zijn waardoor er tussen de lidstaten verschillen zijn. Deze werkwijze past in het New Legislative Framework van 2008 waar men getracht heeft de toepassing van de richtlijnen te versterken. Zo heeft men de definities van importeur, distributeur en wettelijk vertegenwoordiger verduidelijkt.

  Verduidelijking
  Verder is het te verwachten dat men de actuele discussies rond bepaalde thema's aanpakt. Zo zou het wenselijk zijn om meer duidelijkheid te verschaffen over niet-voltooide machines en substantiële wijzigingen.

  Digitalisering
  Verder te verwachten is een aanpassing aan de huidige stand der techniek. Zo zal men hoogstwaarschijnlijk Cybersecurity en Artificiële intelligentie meenemen in de update. Ook de digitalisering van de documentatie is een thema waar de huidige richtlijn geen antwoord op geeft.

  Roadmap
  Er is in 2019 een bevraging geweest om feedback te geven op de huidige richtlijn in aanloop van de nieuwe. In een vervolgstap wordt een concepttekst opgemaakt van de nieuwe richtlijn, of verordening, die weldra ter beschikking gesteld wordt aan de lidstaten ter evaluatie. Ten vroegste half 2021 zal er een nieuwe machinerichtlijn zijn maar dan zal deze nog niet onmiddellijk van kracht zijn. Er is nog een consultatieronde en een overgangsperiode van een tweetal jaar te verwachten. Zo kijken we al snel richting 2024…

  Kortom, modernisering en verduidelijking komen ten goede van fabrikant en gebruiker. We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.