• NH3-koelinstallatie en explosieveiligheid:

  NH3-koelinstallatie en explosieveiligheid:

  • 23 april 2024

  Wist je dat volgens de normale veiligheidsvoorschriften, een machinekamer van een ammoniak koelinstallatie typisch als een zone 2 geclassificeerd zou moeten worden vanwege het risico op explosieve atmosferen? Interessant genoeg stelt de EN 378-3 norm ons in staat om aan de eisen van deze zonering af te wijken, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

  Volgens EN 378-3 hoeft de elektrische apparatuur van een ammoniak koelinstallatie niet aan de eisen van de gevarenzones te voldoen door proactieve veiligheidsmaatregelen te implementeren. Een van de cruciale maatregelen is het uitschakelen van alle niet-ATEX geschikte apparatuur in het geval van een ammoniaklek dat leidt tot gevaarlijke concentratieniveaus. Dit betekent dat in het geval van een incident, het risico op ontsteking van een explosieve atmosfeer is vermeden omdat de apparaten die vonken of hitte kunnen genereren en dus een explosie kunnen veroorzaken, al zijn uitgeschakeld.

  Het uitschakelen van deze apparatuur dient van buiten de machinekamer te gebeuren om de veiligheid van het personeel te garanderen en het risico op ontsteking in een potentieel gevaarlijke omgeving te minimaliseren. Deze aanpak zorgt ervoor dat, hoewel technisch gezien de omstandigheden van een zone 2 aanwezig kunnen zijn, we niet de volledige eisen horende bij ATEX-zonering hoeven toe te passen, wat kosten en complexiteit kan besparen, terwijl de veiligheid gewaarborgd blijft.

  Dus dankzij EN 378-3, door voorzorgsmaatregelen zoals het uitschakelen van niet-ATEX-apparatuur, kunnen we de vereiste voor een volledige ATEX-uitvoering van de machinekamers van ammoniak koelinstallaties effectief vermijden.