Explosieveiligheid

ATEX 95, ATEX 114, ATEX 137, ATEX 153 en het AREI. Ziet u de bomen nog door het bos? Explosieveilige installaties bouwen of exploiteren brengt vooraf de nodige studies mee. Zeker nu sinds 2003 ook de mechanische apparatuur dient beoordeeld te worden op mogelijke ontstekingsbronnen.

De Prohead Safety engineers hebben de ervaring om zoneringdossiers volgens het AREI en explosieveiligheidsdossiers (EVD) op te stellen. Zij beoordelen mechanische apparatuur door ontstekingsanalyses uit te voeren en passen de AREI voorschriften toe voor elektrische installaties.

EVD Explosieveiligheidsdocument

Het EVD of explosieveiligheidsdocument is een wettelijk verplicht document met als doel de aanwezige risico's en de beheersing ervan binnen uw bedrijf te omschrijven. Vanaf 1/07/2006 is het een verplichting op basis van de ATEX richtlijn.

Onze Prohead specialisten maken uw EVD op en zorgen voor een structuur die beheersbaar blijft gedurende de levensduur vanMeer...

Zoneringsdossier AREI

Het zoneringsdossier opstellen is een vereiste volgens het AREI (art. 105). Het objectief van een zoneringsverslag op te stellen, is een éénduidig vastleggen van de ruimtes waar een potentieel gevaar is tot het ontstaan van een explosieve atmosfeer. Binnen deze afgebakende gebieden kunnen dan eliminerende en reducerende maatregelen genomen worden.

Vermits het zoneringsdossierMeer...

Beoordeling mechanische apparatuur

Vanuit het AREI is elektrische apparatuur reeds lang onderwerp van explosieveiligheid. Echter alle apparatuur binnen een Ex-zone dient op de geschiktheid gecontroleerd te worden voor de zone waarin het is geplaatst. Apparatuur van voor 1 juli 2003 hoeft niet aan ATEX te voldoen, maar dient beoordeeld te worden. Hiervoor worden risicoanalyses uitgevoerd van de ontstekingsbronnen. Daarnaast dient ook de samenbouw betreft de machinerichtlijn uitgevoerd te worden.

De Prohead Safety engineersMeer...