Elektrische veiligheid

Elektrische installaties zijn reeds lang voorwerp van regelgeving omdat elektriciteit een belangrijk gevaar kan vormen voor personen. Nationale en Europese regelgeving zijn van toepassing: het AREI, de laagspanningsrichtlijn, de EN 60204-1 norm voor machines, het KB 2012 betreffende elektrische installaties.

De Prohead Safety engineers focussen op elektrische installaties van machines waar de EN 60204-1 de leidraad is, en op het toepassen van het KB 2012 op oude elektrische installaties, van analyse tot implementatie van de maatregelen.

KB 2012 elektrische installaties

Met het verschijnen van het recentste KB van 04/12/2012 betreffend de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen, top quality replica watches dienen oude installaties naar een gelijk veiligheidsniveau gebracht te worden zoals nieuwe installaties.

Oude elektrische installaties dateren van voor 1983 en moesten volgens het KB van 2008 ten laatste in juni van 2013 op het niveau van nieuwe installaties gebracht worden. Ondertussen is dit KB opgehevenMeer...