Energy Engineering

Als industriiële klant of als overheid moet je mee evolueren met de energie omwenteling.

Prohead Engineering heeft ervaring met zowel advies omtrent de elektrificatie van jou site, als hoe een prosument zich op de nieuwe energiemarrkten moet richten. Dit doen we zowel hardware-matig als markteconomisch.

Wij onderzoeken hoe jij door middel van elektrificatie, flexibiliteit/balancing, ancillary services en energieopslag het maximum kan halen uit jou assets in een snel veranderende wereld.